Tin tổng hợp khác
Xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
Đó là mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh nhà đề ra.Đó là mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh nhà đề ra.
 

Mục tiêu đó thể hiện ý chí quyết tâm, niềm khát vọng của gần 100.000 đảng viên và hơn 1,7 triệu người dân trong tỉnh với ý chí vươn lên vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những thành tựu đã đạt được, những yếu kém tồn tại và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã và đang là tiền đề tạo ra những động lực mới, khí thế mới, cách làm mới, những đột phá chiến lược trong tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ để hoàn thành kế hoạch năm 2015 và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra cho 5 năm 2015-2020 với 20 chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP từ 8-8,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm trở lên. Cơ cấu sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; nông, lâm nghiệp, thủy sản 11%; công nghiệp - xây dựng 56%; dịch vụ 33%. Trên 60% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,5% năm...

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tỉnh nhà cần tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trên tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. CNH, HĐH nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; gắn CNH, HĐH nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch, lấy giá trị gia tăng trên một đơn vị trồng trọt, thủy sản làm động lực phát triển. Trong công nghiệp, cần đổi mới khoa học, công nghệ, thiết bị máy móc tiên tiến, hàm lượng chất xám trên một đơn vị sản phẩm. Công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, vật tư nguyên liệu cơ bản, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế... Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phải xây dựng cho được sản phẩm có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân, nâng cao thu nhập bình quân GDP đầu người/năm.

Về mặt lý luận, những khái niệm CNH, HĐH đã được làm sáng tỏ. Nhưng trong thực tế nội hàm của những khái niệm đó, những tiêu chí của một quốc gia có nền công nghiệp hiện đại vẫn đang còn là đề tài bàn thảo. Theo thông lệ quốc tế, Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới, lấy chỉ số bình quân thu nhập GDP đầu người/năm làm tiêu chí chính. Các nước có mức thu nhập GDP bình quân đầu người/năm từ 1.000 USD đến 12.000 USD là nước phát triển trung bình. Thu nhập bình quân đầu người từ 12.000 USD/năm trở lên là nước công nghiệp phát triển. Ngoài ra còn các tiêu chí như tỷ trọng công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, xuất khẩu "tinh" (nghĩa là không phải nhập nguyên, phụ liệu nước ngoài về gia công, lắp ráp), kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội, tuổi thọ bình quân... Đối chiếu với tình hình thực tế diễn ra ở địa phương 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã đạt được nhiều thành tựu rất cơ bản để thực hiện CNH, HĐH nền kinh tế như báo cáo chính trị trình Đại hội đã khẳng định. Tuy nhiên CNH, HĐH diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới luôn diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, những nền tảng để đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH luôn gặp những khó khăn trở ngại, không thể một sớm một chiều giải quyết.

Thông qua các hoạt động thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong tổ chức thực hiện, chúng ta cần tiếp tục làm sáng tỏ thêm nghị quyết, bổ sung vào quá trình triển khai nghị quyết những bài học hay, những kinh nghiệm quý để Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Với tinh thần đó, với quyết tâm và nghị lực kiên cường của một Đảng bộ đã dày dạn kinh nghiệm được tôi luyện, thử thách 75 năm qua, trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.


VŨ HOÀNG LUYẾN (baohaiduong.vn)
 
Các bài liên quan
“Tuyên chiến” với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (09/11/2015)
“Tuyên chiến” với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (09/11/2015)
Tỉnh Hải Dương sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng giao lưu hợp tác thương mại và đầu tư với các tỉnh trong vùng và khu vực. (09/11/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay11 
 Hôm qua11
 Tuần này96 
 Tất cả49506 
IP: 35.172.224.102